我们关注空气

Haluatko osallistua ja jakaa huolenaiheesi?
Jos niin, pyydämme sinua täyttämään “Tutkimus ilmansaasteesta”.

Palvelut

concern_citizen
Huolestuneiden kansalaisille
Real-estate companies
Kiinteistöihin
city governments
Kaupungin hallituksille

Ilmanlaatu on yleisesti iso ongelma suurissa kaupungeissa

Maailman terveysjärjestö (WHO) on arvioinut, etttä vuonna 2016 92% maaiman väestöstä asuu alueilla, joissa ilmanlaatu ei ole turvallinen. Näillä alueillla eläminen lisää sairauksien, kuten verisuoni- ja hengitystiesairauksien, keuhkosyövän, astman, sydänkohtauksien riskiä.  Vuonna 2012 melkein kolme miljoonaa ennenaikaista kuolemaa tapahtui ympäröivien saasteiden takia.

92% maaiman väestöstä asuu alueilla,
joissa ilmanlaatu ei ole turvallinen

Kaupunkien saasteongelma ei ole yksittäisten ihmisten ratkaistavissa. Tämän takia delegoimme vastuun paikalliselle, kansalliselle ja jopa ylikansalliselle hallitukselle, kuten EU:lle.

Luonnnollisesti poliittinen prosessi yrittää tasapainoilla erilaisten vaikutusten ja tarpeiden välillä. Tämän takia prosessi ei yleensä priorisoi ympäristöongelmia edes silloin, kun se on välttämätöntä. Poliittiset voimavarat ovat yleensä rajallisia ja hitaita, vaikka fokus olisikin selvä.  kestävät ratkaisut vaativat kuitenkin useiden yhteiskunnan toimijoiden yhteistyötä, vaikka hyvä hallinto olisi  kriittinen

Meidän ratkaisu pysyvään muutokseen

Paikallinen sosiaalinen alusta kaupunkien laajuinen ilmanlaadun informaation ja muutokseen

Ratkaisu pysyvän muutoksen on luoda toimiva dialogi yhtiöiden, kaupungin hallinnon ja asukkaiden välillä.

Muutostarve ymmärretään, kun tuotamme yksityiskohtaista informaatiota ilmanlaadusta koskien paikallisten asukkaiden terveyttä. Ihmisillä on mahdolluus tehdä parempi tulevaisuus antamalla heille keino tehdä muutoksia yhteisöönsä.

Antamalla yksityiskohtaista informaatiota paikallishallinnolle ja paikallisille yrityksille, annamme heille kyvyn optimoida kaupungin ilman laatua.

Ongelma on todellakin yksittäistä organisaatiota tai yksilöä suurempi. Meidän verkossa toimiva foorumi antaa mahdollisuuden kaikkien kaupungin toimijoiden toimia yhdessä joko antamalla tukea, ideoita tai jopa rahallista avustusta.

Pysy ajan tasalla

Me jaamme säännöllisesti englanninkielistä uutiskirjettä edistysaskeleistamme, joka julkaistaan kerran kuukaudessa tai harvemmin.Tallenna

Tallenna

Icons made by Freepik from www.flaticon.com