Startup-yritys pilotoi ilmanlaatumittauspalveluaan Salossa

Salon kaupunki ja UrbanZee ovat sopineet kesällä 2018 toteutettavasta ilmanlaadun mittauksen pilotoinnista. Salossa mitataan ilmanlaatu kahdesti viikossa keskusta-alueella, Halikossa, Tupurissa, Viitanummella ja Vanutehtaanmäessä. UrbanZee tekee tiivistä yhteistyötä Salon kaupungin kanssa varmistaakseen, että mittaustiedoista saadaan tuotettua hyödyllisiä johtopäätöksiä. Kaupunkilaiset pääsevät tarkastelemaan tietoja myöhemmin julkaistavan mobiilisovelluksen avulla.

“Salon kaupunki haluaa olla houkutteleva yritysten yhteistyökumppani, joten keskustelimme mielellämme UrbanZeen kanssa”, sanoo erityisasiantuntija Peter Nisula Salon kaupungilta. “UrbanZee on korkean teknologian yritys, mikä tekee siitä Salolle vielä mielenkiintoisemman”.

UrbanZee on jo aiemmin tänä keväänä tehnyt pienimuotoisia mittauksia Salossa. Nämä alustavat mittaukset olivat vain yksittäiskuvia, mutta ne jo osoittivat yleisesti, että Salossa ilmanlaatu on hyvä.

“Salo ei ole aktiivisesti mitannut ilmanlaatua, koska tietoa ei ole tarvittu eikä sitä vaadita”, sanoo ympäristönsuojelupäällikkö Pirkko Paranko. “On kuitenkin kiinnostavaa selvittää ja seurata joidenkin kehitettävien alueiden, kuten ekovoimalaitoksen alue, ilmanlaadun mahdollisia muutoksia.”

“Kaupunkiyhteistyössä olemme jo saaneet kiinnostavia tuloksia, sillä pienimuotoisessa kyselyssä kävi ilmi, että jopa Salon kaltaisissa kaupungeissa ilmanlaatu huolestuttaa ihmisiä”, UrbanZeen toimitusjohtaja Aschwin van der Woude kertoo. ”Huolestuneisuus ei ole täysin yllättävää, sillä vaikka ilmanlaatu olisi keskimäärin hyvä, voi joillakin erityisalueilla, kuten vilkasliikenteisen tien vieressä, ilmanlaatu olla heikompi.”

Salo on yksi Lounais-Suomen aktiivisimmista kaupungeista. Yksi Salon jatkuvan kehityksen ainutlaatuisista piirteistä on Nokian entisiin tuotekehitys- ja tuotantotiloihin perustettu Salo IoT Campus. Kampus tarjoaa erinomaiset tilat ja palvelut yritystoiminnalle, ja Salosta löytyvät teknologiaosaajat ovat omaa luokkaansa. Ei siis ole yllättävää, että Salo houkuttelee uusia yrityksiä.

UrbanZee on startup-yritys, joka tarjoaa paikallisia ilmanlaadun mittauksia kaupungeille. Yritys kehittää palveluaan, johon kuuluvat ilmanlaatuun ja paikkaan liittyvät mittaustiedot sekä myöhemmin käyttöön tuleva ihmisten osallistumista tukeva mobiilisovellus.