Turkulaisyritys kehitti uuden tavan mitata ilmanlaatua

Kaupunkien ilmanlaatua mittaamaan on kehitetty uudenlainen menetelmä. Menetelmän avulla saadaan huomattavasti aiempaa tarkempaa tietoa esimerkiksi saasteiden ja katu- ja siitepölyn määrästä halutuilta alueilta.

Uusi, Turussa sijaitsevan Urbanzee-startupin innovaatioon perustuva, menetelmä mittaa seitsemää yleisemmin valvottua epäpuhtautta: neljää kaasumaista aineyhdistettä ja kolmea eri hiukkaskokoa. Ilmanlaatua voidaan mitata usein eri tavoin, esimerkiksi busseihin kiinnitettävän sensorin avulla. Näin saadaan tuloksia laajaltakin alueelta ja nähdään muun muassa kaupunginosien väliset erot. Toisaalta menetelmän avulla voidaan mitata vaikkapa vain yhden kadun tilanne.

Kaupunkien ilmanlaatua mitataan yleensä paikallisilla, pysyvillä sensoreilla. Esimerkiksi Turussa on käytössä kaksi sensoria: yksi kauppatorilla ja toinen Ruissalossa. Ne mittaavat yhteensä neljää eri epäpuhtautta. Kaupunkien tarjoamat mittausmenetelmät noudattavat EU-säännöksiä. Urbanzeen menetelmä voi täydentää kaupunkien mittaustuloksia.

Urbanzeen tavoitteena on mitata ilmanlaatua kustannustehokkaasti ja hyödyntää tarkkoja mittaustuloksia. Toimitusjohtaja Aschwin van der Wouden mukaan nykyiset mittaustavat eivät tuota maantieteellisesti riittävän tarkkaa tietoa.

”Tarvitsemme paikallista ja tarkkaa tietoa, johon ihmiset voivat perustaa päätöksensä. Meidän menetelmällämme saatavat tulokset voivat esimerkiksi auttaa ihmisiä asuinalueen valinnassa. Haluamme myös tarjota ihmisille mahdollisuuksia osallistua nykyistä aktiivisemmin keskusteluun ilmanlaadusta ja toimenpiteistä sen parantamiseksi.”

Urbanzee on jo tehnyt mittauksia Kakolanmäen, Skanssin ja Turun linnan alueilla. Tulokset osoittavat, että saasteita esiintyy ajoittain, vaikkakin Turun ilmanlaatu on yleisesti ottaen hyvä. Kohtalaisesti saasteita oli yhden mittauskerran perusteella esimerkiksi Turun linnan alueella, joka sijaitsee lähellä satamaa. Sen sijaan Kakolanmäellä saasteita ei havaittu, vaikka alueella sijaitsee jätevedenpuhdistamo.

Urbanzee etsii parhaillaan Lounais-Suomesta kumppanikaupunkia ilmanlaadun mittauksen pilottiin. Van der Wouden mukaan esimerkiksi jokin pieni teollisuuskaupunki voisi olla oiva kohde mittauksille. Myös kaupungit, jotka haluavat profiloitua puhtaan ilmanlaadun alueina, ovat kiinnostavia yhteistyökumppaneita.

Varsinaisena kohdealueena Urbanzeellä ovat saasteista pahoin kärsivät suurkaupungit erityisesti Kiinassa ja Intiassa.

Lisää tietoa:
Aschwin van der Woude

+358 50 567 6665
www.urbanzee.com