Turun yliopisto järjestää innovaatioleirin ilmanlaatuun keskittyvälle startup-yritykselle Turussa

Viime vuosien aikana Turun yliopistosta on tullut yrittäjyysyliopistona edelläkävijä. Yrittäjämäistä ja yritysyhteistyötä korostavaa toimintaa tehdään myös monissa eri alojen hankkeissa.

Kasvunpajat.fi on yksi hankkeista, jossa yhdistetään alueen korkeakoulujen laaja osaaminen eri toimialojen tarpeisiin tavoilla, joista hyötyvät kaikki: yritykset, opettajat, tutkijat, opiskelijat ja muut osaajat. Toiminta on myös ylimaakunnallista, eli yhteistyötä tehdään monien maakuntien kanssa ja kansallisesti. Kasvunpajat.fi -hankkeessa tavoitteena on tuoda kasvavien yritysten piilotyö näkyväksi ja toteuttaa ns. kasvunpajoja valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden ja korkeakoulutettujen työttömien kanssa. Kasvunpajat.fi -hanketta rahoittaa Euroopan Unionin 6Aika ohjelma. 6Aika: Näyttämöt ja Kasvunpajat -hankkeen päätoteuttaja on Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina toimivat Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park Oy ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke on alkanut 1.9.2016 ja jatkuu 31.12.2018 saakka.

”Me uskomme, että paras tapa auttaa kasvavia yrityksiä on osoittaa heille käytettävissä olevat parhaat resurssit. Autamme yrityksiä löytämään kasvuongelmiinsa ratkaisuehdotuksia ja sen ensimmäisen askeleen, joka meidän mielestämme olisi onnistuneen kasvupolun alku”, Lehtori Antti Tuomisto, Kasvupajat-hankkeen vastuuhenkilö Turun yliopistossa, selittää.

”Innovaatioleirillä osallistujat ovat vuorovaikutuksessa yritysten kanssa, ja työstämme yhdessä todellisia ongelmia kompleksisessa reaalimaailmassa. Siinä jokaisella on mahdollisuus näyttää taitonsa ja tiimiosaamisensa”, Tuomisto jatkaa. ”Lähestyimme UrbanZeetä, koska heillä on kunnianhimoa kasvaa maailmalla ja he hyötyisivät korkeakoulujen innovatiivisuudesta.”

UrbanZee on nuori startup-yritys, joka on valmistunut Turku Business Regionin BusinessUpista. UrbanZee keskittyy maailmanlaajuiseen ongelmaan, ilman saastumiseen. Tämä ongelma vaikuttaa World Health Organisaation mukaan 92% maailman väestöstä.

”Meidän fokuksemme on keskittyä ilmanlaadun mittaukseen yksityiskohtaisesti isoissa kaupungeissa. Kehitämme tätä varten alustan, joka tukee ja edistää tietoisuutta ilmanlaadusta, pysyvästä muutoksesta ja keinoista, joita jokainen voi tehdä asian suhteen”, UrbanZeen toimitusjohtaja, Aschwin van der Woude, selittää. ”Jo Kasvupajat-tiimin kanssa käymämme keskustelun aikana ajattelutapamme kehittyi, ja olemme innokkaita näkemään, kuinka heidän innovaatioleirinsä auttaa meitä edistymään.”

UrbanZeen alustan tavoitteena on mahdollistaa yhteistyö huolestuneiden kaupunkilaisten, alueen muun väestön (ml. turistit), yritysten sekä paikallisen hallinnon kanssa ja muodostaa ”hack the city” yhteisöjä, jotka löytävät ratkaisuja paikallisiin ilman saastumisen ongelmiin. Joukkorahoitus on yksi käytettävissä olevista työkaluista, jotta pysyviin ratkaisuihin olisi yhteisesti varaa. Kaksi viikkoa kestävä innovaatioleiri järjestetään Turussa toukokuussa 2018. Hyvän kokemuksen ja mahdollisten opintopisteiden lisäksi paras tiimi palkitaan pakohuonepelillä, jonka ystävällisesti tarjoaa paikallinen CLU TKU (clutku.fi). Leirin aikana osallistujat haastetaan löytämään innovatiivisia keinoja saada UrbanZeen alusta toimimaan vaihtelevissa ympäristöissä ympäri maailman.

”Toivomme tämän haasteen suhteen, että löydämme vahvan yhdistelmän suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita ja muita tästä tärkestä ja laajasta aiheesta kiinnostuneita ihmisiä! Globaalisti aihe on erittäin tärkeä, ja esimerkiksi Intian ja Kiinan suurkaupunkien tilanne on osin jo hälyttävä. Siksi ratkaisujakin on löydettävä kokeiltavaksi, jotta muutoksia alkaa tapahtua”, Tuomisto sanoo lopuksi.