Tietoja lehdistölle

Yhteystiedot tiedotustoimintaa varten

UrbanZee
Aschwin van der Woude
CEO / Toimitusjohtaja

Sähköposti: 
Puhelin:  +358 50 5676 665
Osoite:   Tykistökatu 4 B c/o SparkUp 
      20520, Turku, Suomi

Lehdistöpaketti

Lehdistöpakettimme sisältää seuraavat tiedot:

 • Yhtiön perustiedot ja historian
 • Avainhenkilöiden taustat
 • Liikesuunnitelman ydinasia
 • Esimerkkejä kuvista, jotka perustuvat mittauksiin Turussa
 • UrbanZee logo

Lehdistötiedotteet

European Copernicus accelerator pitching competition won by start-up in Finland

The Copernicus accelerator is an initiative by the European union to accelerate the use of earth observation satellites launched by the EU. The accelerator hosts fifty teams from countries across Europe. Each team either won a Hackathon, got selected based on a open call or won a challenge in the Copernicus masters programme. This ten …

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on European Copernicus accelerator pitching competition won by start-up in Finland

Turkulainen startup yritys voittaa satelliittidatakilpailun

Viime viikolla kymmenen tiimiä osallistui Copernicus Atmoshack -kilpailuun. Tilaisuus oli Ultrahackin ja Copernicuksen järjestämä. Kilpailussa tiimien piti visualisoida Copernikuksen satelliittidataa. Ilmanlaatuun liittyvät aineistot olivat käytettävissä ja UrbanZee, turkulainen startup -yritys, voitti kilpailun kiinteistöihin keskittyvällä aineistollaan. Kilpailuun valittiin kymmenen tiimiä kolmenkymmenenviiden joukosta. Voittopotti oli 30 000€ suuruinen ja voittajajoukkue pääsee Euroopan Copernicukusen kiihdytysohjelmaan, jossa joukkue saa …

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Turkulainen startup yritys voittaa satelliittidatakilpailun

Startup-yritys pilotoi ilmanlaatumittauspalveluaan Salossa

Salon kaupunki ja UrbanZee ovat sopineet kesällä 2018 toteutettavasta ilmanlaadun mittauksen pilotoinnista. Salossa mitataan ilmanlaatu kahdesti viikossa keskusta-alueella, Halikossa, Tupurissa, Viitanummella ja Vanutehtaanmäessä. UrbanZee tekee tiivistä yhteistyötä Salon kaupungin kanssa varmistaakseen, että mittaustiedoista saadaan tuotettua hyödyllisiä johtopäätöksiä. Kaupunkilaiset pääsevät tarkastelemaan tietoja myöhemmin julkaistavan mobiilisovelluksen avulla. “Salon kaupunki haluaa olla houkutteleva yritysten yhteistyökumppani, joten keskustelimme mielellämme …

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Startup-yritys pilotoi ilmanlaatumittauspalveluaan Salossa

Ilmanlaatuun keskittyvä startup tuomarina koulutusalan hackathonissa

Suomalainen koulutus on jo pitkään nostettu maailman huipulle, jopa kärkisijalle muutamana vuonna. Sitä kehitetään edelleen ja viimeisin trendi on osallistaa opiskelijat ratkomaan heitä ympäröiviä ongelmia, kun yritykset esittävät heille haasteita. Tuloksena syntyvät ratkaisut voivat tarjota mukana oleville yrityksille innovatiivisia ideoita, miten kehittää omia tuotteitaan. “Hackathon-muotomme antaa opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä valitsemaansa haasteeseen usean päivän ajan, mikä …

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Ilmanlaatuun keskittyvä startup tuomarina koulutusalan hackathonissa

Turun yliopisto järjestää innovaatioleirin ilmanlaatuun keskittyvälle startup-yritykselle Turussa

Viime vuosien aikana Turun yliopistosta on tullut yrittäjyysyliopistona edelläkävijä. Yrittäjämäistä ja yritysyhteistyötä korostavaa toimintaa tehdään myös monissa eri alojen hankkeissa. Kasvunpajat.fi on yksi hankkeista, jossa yhdistetään alueen korkeakoulujen laaja osaaminen eri toimialojen tarpeisiin tavoilla, joista hyötyvät kaikki: yritykset, opettajat, tutkijat, opiskelijat ja muut osaajat. Toiminta on myös ylimaakunnallista, eli yhteistyötä tehdään monien maakuntien kanssa ja …

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Turun yliopisto järjestää innovaatioleirin ilmanlaatuun keskittyvälle startup-yritykselle Turussa

Turkuun perustuva ilmanlaatuun keskittyvä startup yritys osallistuu kansainväliseen hyvinvointi hackathoniin

Perinteisesti teknologiat, muut kuin sairaaloista löytyvien lisäksi, eivät tue hyvinvointia ja terveydenhuoltoa. Kiitos puhelimien sekä kannettavien tietokoneiden jatkuvalla läsnäololla, yhdistelmä terveydenhuollon ja hyvinvoinnin kanssa on valtava mahdollisuus. Opetusministeriön Aasia ohjelman rahoituksella, Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulut sekä Miyagin yliopisto Japanissa järjestävät neljä terveydenhuollon hackathonia vuosien 2018 ja 2019 aikana. ”Olemme tietoisia siitä että ilman saastuminen on …

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Turkuun perustuva ilmanlaatuun keskittyvä startup yritys osallistuu kansainväliseen hyvinvointi hackathoniin

Turkulaisyritys kehitti uuden tavan mitata ilmanlaatua

Kaupunkien ilmanlaatua mittaamaan on kehitetty uudenlainen menetelmä. Menetelmän avulla saadaan huomattavasti aiempaa tarkempaa tietoa esimerkiksi saasteiden ja katu- ja siitepölyn määrästä halutuilta alueilta. Uusi, Turussa sijaitsevan Urbanzee-startupin innovaatioon perustuva, menetelmä mittaa seitsemää yleisemmin valvottua epäpuhtautta: neljää kaasumaista aineyhdistettä ja kolmea eri hiukkaskokoa. Ilmanlaatua voidaan mitata usein eri tavoin, esimerkiksi busseihin kiinnitettävän sensorin avulla. Näin saadaan …

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Turkulaisyritys kehitti uuden tavan mitata ilmanlaatua