Tuotteet ja palvelut

Kaupunkien paikallinen ilmanlaadun ja sen muutoksien sosiaalinen alusta

UrbanZee mittaa  kaupunkien laajuisen ilmanlaadun erittäin paikallisella tasolla ja myy tämän informaatioon liittyvät palvelut sosiaaliseen foorumiin. Tämä puolestaan mahdollistaa muutoksen. Esitämme tiedot ilmanlaadusta helposti ymmärrettävällä tavalla ja riittävän yksityiskohtaisesti lisätietoa haluaville.

Palveluja huolestuneille  kaupungin asukkaille

Kaupungin asukkaat ja vierailijat tekevät itse päätöksen toiminnastaan. Tuotamme sosiaalisen alustan ja mobiili-sovelluksen heidän päätöksiä varten. Solelluksen avulla voidaan maksimoida paras mahdollinen hengitettävä ilma.

Sosiaalinen alusta  mahdollista ihmisten lähentyä yhteisöönsä ja aloittaa paikallisia kanpanjoita tai liittyä niihin.  Nämä puolestaan auttavat tekemään pysyvän muutoksen paikalliseen hallintoon ja yrityksiin.

Tuotettavat palvelut sisältävät:

 • Hyperpaikallisen tiedon ilmanlaadusta (esim. millä puistoilla ja kouluilla on puhdas ilmanlaatu).
 • Pyynnöstä paikallisia mittauksia (esim. jos talo on kaukana lähimmästä mittauspaikasta).
 • Tuotekanava paikallisten tuotteille, jotka kehittävät henkilökohtaisia olosuhteita (esim. sähkömopot tai ilmanpuhdistajat).

Palvelut kiinteistövälitysyrityksille

Tutkimukset näytävät saasteiden vaikuttavan kiinteistöjen hintaan. Tuotamme seuraavat palvelut kiinteistöjen omistajille ja kiinteistövälitysyrityksille:

 • Yhden mittaukseen perustuvat perustuvat raportit (esim. kiinteistön naapurissa).
 • Jatkuva verkon raportoinnin seuraaminen
 • Ilmanlaadun tiedon integrointi verkkoon

Palvelut paikalliselle hallinnolle

Paikalliset hallinnot mittaavat jo ilmanlaatua. Meillä on kustannukset ovat rajoittava tekija hyperpaikallisiin mittauksiin. Urban Zee käyttämilla laitteilla pystymme mittaamaan yleisimmät ilman laadun indeksit: rikkidioksidi  (SO2), typpidioksidi (NO2), hiilimonoksidi (CO), otsoni (O3), hengitettävät hiukkaset (PM10), pienhiukkaset (PM2.5) ja ultrapienet hiukkaset (PM1) .

Palvelumme sisältävät:

 • Cost-effective and continuous city-wide measurements
 • Kustannustehokas ja jatkuvat kaupunkien laajuiset mittaukset
 • Kaupunkien erityisalueiden mittaus ja raportointi
 • Ilmanlaadun ennusteet
 • Aktiivinen päivittäinen ilman laadun hallinnointi (esim. liikenteen ohjaus pois korkeasti saastuneilta alueilta)